קרן פנסיה

למי מיועדת הקרן?

לעצמאים ושכירים המעוניינים בהכנסה חודשית שוטפת לכל החיים לאחר גיל פרישה וכן הגנה ביטוחית במקרה של אובדן כושר עבודה והעברת פנסיית שארים במקרה של פטירה

קרן הפנסיה מקנה:

פנסיית זקנה הכוללת:

 • קצבה חודשית קבועה לכל החיים מיום הפרישה.
 • אפשרות לקבלת הקצבה באופן רטרואקטיבי עד 3 חודשים לפני מועד הגשת הבקשה לפנסיה.
 • מתן אפשרות לקבוע את שיעור הפנסיה שתשולם לשארים בעת היציאה לגמלאות.
 • אפשרות להקדמת מועד קבלת הפנסיה כבר בגיל 60 או לחילופין לדחות את קבלת הפנסיה לאחר גיל הזכאות ובכך להגדיל את גובה הפנסיה.

פנסיית נכות הכוללת:

 • קצבה חודשית עד לתקרה של 75% מהשכר, במקרה של אובדן כושר עבודה.
 • אפשרות לקבלת תשלום הפנסיה מהיום הראשון בו הפך העמית לנכה ושחרור מתשלום דמי גמולים.
 • זכאות לפנסיית נכות מלאה לנכה הזכאי לפיצוי לפי חוק הנכים, ללא קיזוז הפיצוי לו הוא זכאי על פי חוק.
 • התחייבות למשך זמן מקוצר לאישור הנכות על ידי רופא הקרן (בתנאי שהתקבלו כל המסמכים הרפואיים) ומימון עלות רופא מטעם העמית.

פנסיית שארים הכוללת:

 • קצבה חודשית לבן/בת הזוג ולילדים במקרה של פטירה, החל מהיום לאחר הפטירה.
 • אפשרות להוון את כספי הפנסיה בשיעור של עד 25% לתקופה של עד 5 שנים.
 • במידה ולעמית שנפטר אין בן זוג ייהנו ילדיו הזכאים לפנסיית שאירים לפחות 60% מפנסיית השאירים הכוללת.
 

מעוניין בקביעת פגישת ייעוץ במקום עבודתך ללא תשלום וללא התחייבות?

אנא מלא את פרטייך ונחזור אלייך בהקדם