ביטוח סיעודי פרטיתוחלת החיים בעולם מתארכת במהירות והסיכון הסיעודי הולך וגדל. בעיית הסיעוד בישראל, ובעולם המערבי כולו, נחשבת "פצצת זמן מתקתקת". כבר כיום נזקקים מספר רב מן הקשישים לטיפול סיעודי וניתן לצפות כי בשנים הבאות אף יגדל השיעור משמעותית כאשר במקביל מתארך גם משך החיים של החולה הסיעודי. עלות חודשית לאישפוז במוסד סיעודי איכותי נעה כיום בין 12,000 ₪ ל-20,000 ₪ וצפונה. מכיוון שתקציב קופות החולים וביטוח לאומי אינו עומד בקצב הגידול של האוכלוסייה הסיעודית, מצמצמים מוסדות אלו במהלך השנים את הקף הסיוע המוענק על ידם. לידיעתך, עלות 10 שנות סיעוד (לפי 10,000 ₪ לחודש) מסתכמת ב1,200,000 ₪. על מנת לחסוך סכום זה יש להיפרד מ-5000 ₪ כל חודש למשך 20 שנות עבודה. לנו בשיאים תוכנית ייחודית לביטוח סיעודי לרופאים ובני משפחתם.

 • קריטריונים פחות מחמירים מאלו של ביטוח לאומי לקביעת מצב סיעודי
 • 100% מגמלת הסיעוד במצב של פגיעה ביכולת הקוגניטיבית, אלצהיימר, סניליות או במקרה של מבוטח הזקוק להשגחה מתמדת על מנת למנוע פגיעה בעצמו/באחרים
 • כיסוי מלא למצב סיעודי כתוצאה מתאונת דרכים או תאונת עבודה
 • ביטול תקופת האכשרה: המבוטח זכאי לכיסוי מלא מיום הצטרפותו לביטוח
 • פרמייה קבועה לכל אורך חיי הפוליסה ואינה מתייקרת עם השנים
 • הפוליסה לכל החיים: אינה מאבדת מתוקפה בגיל מסויים
 • תקופת תשלום גמלת הסיעוד: לכל החיים
 • פיצוי למוטבים במקרה של פטירת מבוטח שהוכר כבעל צורך סיעודי לאחר פחות משנה ממועד התחלת קבלת גמלת הסיעוד
 • זכאות לכיסוי חלקי לכל החיים גם במקרה של ביטול הפוליסה (ערכי סילוק)
 • תעריף אטרקטיבי לרופאים ובני משפחותיהם
 • הפוליסה משלמת פיצוי כספי חודשי למבוטח (אין צורך בחישובים מסורבלים של "נקודות" או "שעות מטפל")
 • ניתן לרכוש פוליסה סיעודית משלימה לרכיב הסיעודי שבפוליסה של הר"י או של קופת החולים

התקשר עוד היום לתאום פגישת יעוץ ללא התחייבות
03-9412540