בשיאים לרופא  אתם מרוויחים את ההצעה הזולה ביותר בביטוח חיים למשכנתא, וגם נהנים מ – 25% הנחה בביטוח מבנה ברכישת ביטוח חיים ומבנה למשכנתא.

אנו נדאג לסידורי המעבר מהבנק – אין צורך להתרוצץ או לעמוד בתור, נציג החברה יעביר את הניירת עבורך.

ההבדל העיקרי בין פוליסת ביטוח המשכנתא שמציע הבנק, לבין זו שמציעות חברות פרטיות הוא המחיר. הבדלי המחירים בתחום עשויים להגיע לעשרות אלפי שקלים במצטבר לאורך כל תקופת ההלוואה

הביטוח שלנו כולל כיסוי למקרה של רעידות אדמה, נזקי צנרת ואסונות טבע.

מדוע חייבים ביטוח משכנתא?

המושג "משכנתא" מתאר מצב, בו משתמשים במבנה/נכס כדי לערוב להחזרת הלוואה. כלומר, אתם מקבלים הלוואה מהבנק לשם רכישה או שיפוץ בית/עסק או נכס אחר, ונדרשים להחזיר את הכסף לבנק. הבנק מצידו, רוצה לוודא שהוא אכן יקבל בחזרה את ההלוואה הגדולה, שנתן לכם בפריסה ארוכת טווח, ועל כן כלווים, עליכם לתת לבנק מעין זכות על הבית – הבנק "ממשכן" אליו את הבית, עד שתחזירו את מלוא ההלוואה. מאחר והבית הוא הערובה העיקרית של הבנק, עליו לשמור עליו מכל משמר כנגד פגיעה שעלולה לגרום לירידה בערך הבית. השמירה הזו מתבצעת באמצעות ביטוח משכנתא. הבנק מחייב אתכם, הלווים, לרכוש אותו. 

ביטוח מבנה – לשמור על הבית..

הרעיון המרכזי של ביטוח משכנתא הוא ערובה לכך, שהבנק יקבל את ההלוואה בחזרה בכל מקרה, גם אם יגרם אסון או נזק לרכוש או לאדם הלווה את הכסף. לפיכך, ביטוח משכנתא מתחלק לשני מרכיבים:

  • ביטוח מבנה – מתייחס לפגיעה נכס
  • ביטוח חיים – מתייחס לפגיעה בלווה

בכל מה שקשור לפגיעה ברכוש, ביטוח משכנתא נותן מענה בדמות ביטוח מבנה. זהו ביטוח המכסה על מפגעים שונים שיכולים לקרות למבנה הנכס הממושכן. ביטוח מבנה יכסה על נזק למבנה דירה או בית פרטי, באופן שבו חברת הביטוח תשלם עבור התיקון של הנזק ולא אתם. ביטוח מבנה זה מכסה נגד סוגים שונים של נזקים לרבות:

  • נזקי טבע כגון שריפות, שיטפון או נזקי מים אחרים למבנה ולחלקים צמודים אליו (דלתות, חלונות).
  • גניבה של דברי ערך.
  • רעידת אדמה.
  • נזקי צנרת.
  • כיסוי לנזקי צד ג'.

ביטוח מבנה של ביטוח משכנתא מספק כיסוי מלא שווה ערך למחיר הנכס לפני הפגיעה. גם אם הנכס, חלילה, הושמד לחלוטין, חברת הביטוח תחזיר לבנק את חובכם, ותעביר לכם את יתרת ערך הנכס בניכוי החוב לבנק. לצורך הערכת שווי הנכס בעת נטילת המשכנתא, הבנק יבקש מכם הערת שמאי מקרקעין. השמאי ייקבע את ערכו של הנכס באותה נקודת זמן על סמך פרמטרים משתנים.

ביטוח חיים – ללכת על בטוח

ביטוח חיים הוא החלק המשלים של ביטוח מבנה כשמדובר בביטוחי משכנתא. ביטוח חיים מבטיח את עסקת המשכנתא, גם אם חלילה יקרה מצב של מוות של הלווה. במקרה זה, האחריות על החזר החוב לבנק לא תרבוץ על כתפי יורשי המנוח אלא על כתפי חברת הביטוח. זו תעביר לבנק את הפיצוי הכספי בהתאם לגובה ההלוואה שנותר לפרוע. ביטוח זה מבטיח שבמקרה מוות של אחד או יותר מהלווים ייפרע החוב לבנק ע"י חברת הביטוח. ביטוח חיים זה אינו פוטר אתכם מלעשות ביטוח חיים פרטי ולהיפך, ביטוח חיים פרטי אינו פוטר מביטוח חיים של המשכנתא.

עקרונית, כל לווה מחויב בתשלום ביטוח חיים בעת נטילת משכנתא. למרות זאת, קיימים מצבים בהם פוטרים את הלווה מחלק זה בביטוח באם הוא מבוגר יחסית או במצב בריאותי ירוד. במקרים כאלו גובה ההלוואה הוא סכום הביטוח. במקרים אחרים סכום הביטוח גבוה יותר, ומאפשר ליורשים החוקיים לקבל פיצויים בעקבות פטירת הלווה. בטוח חיים על משכנתא מאפשר ליורשים להחזיק בנכס ללא התחיבות לבנק, כיוון שחברת הביטוח תשלם את יתרת ההלוואה לבנק.

ביטוח משכנתא אצל חברות ביטוח או בבנק?

עלות ביטוח משכנתא מותאמת אישית לנסיבות ומצבו של כל לווה: מצבו הבריאותי, גילו, אורח חייו וכיוצ"ב. אך בכך לא מסתיים ההבדל בעלות בין ביטוח משכנתא אחד למשנהו. ההפרשים בעלויות הם גם נגזרת של התחרות בשוק ביטוחי המשכנתא. בתחרות זו יש שני מתמודדים מרכזיים: הבנקים וחברות הביטוח השונות. כולם מעוניינים לפתות את הלווים לרכוש מהם את ביטוח המשכנתא, כיוון שמדובר בנישה רווחית מאד, אשר מכניסה עשרות אלפי שקלים מכל פוליסת ביטוח משכנתא לאורך שנות ההלוואה.

על כן, יש להיות מוכנים ולבדוק את הצעותיהן של חברות ביטוח שונות כמו גם הבנקים. ע"פ רוב, תגלו כי ביטוח משכנתא דרך חברות ביטוח משתלם וזול יותר מאשר ביטוח משכנתא דרך הבנק. רק לעיתים נדירות הבנק לא יאשר ביטוח משכנתא, שנעשה עם חברה ביטוח חיצונית, כיוון שאינו מייצג נכונה את ערך הרכוש הממושכן, אך לרוב ביטוח משכנתא של חברות ביטוח תואם את צרכי הלקוח והבנק ללא כל בעיות.

לסיכום – ביטוח משכנתא הוא הכרח של הבנק, המחייב את הלווים בעת נטילת משכנתא, אך באותה מידה, ביטוח משכנתא מגן על הלווה ובני משפחתו, ומהווה בטחון כלכלי ושמירה על ערך הנכס במקרה של פגיעה בנכס או בחיי הלווים.