פוליסת חסכון לעצמאים

למי מיועדת הפוליסה?

לעצמאי המעוניין לשמור על זכויותיו הפנסיוניות בקופה מוגנת המוכרת כקופת גמל על ידי רשויות המס

פוליסת חיסכון לפנסיה לעצמאי מקנה:

  • הטבות מס מקסימליות לעצמאי כולל ניכוי לפי סעיף 47.
  • אפשרות בחירה בין מסלולי השקעה שונים, בהתאם לבחירת המבוטח, ואף שילוב או החלפה בין המסלולים השונים.
  • גמלה חודשית למשך כל חיי המבוטח מגיל הפרישה (אך לא לפני גיל 60), ולא פחות מ- 240 תשלומים חודשיים, על פי מקדמי קצבה המחושבים לפי טבלאות תוחלת החיים הידועות נכון למועד ההצטרפות לפוליסה.
  • אפשרות לביצוע העברות מקופות גמל אחרות, תוך שמירה על תנאי המס החלים על הכספים וקבלת תנאים מועדפים – מקדמי הקצבה מובטחים גם על כספים אלו, על פי המקדמים הידועים במועד ההעברה, באופן שמגן על המבוטח במקרה של התארכות תוחלת החיים.
  • קבלת קצבה חודשית למשך כל חיי המבוטח מגיל הפרישה (אך לא לפני גיל 60), ולא פחות מ- 240 תשלומים חודשיים, על פי מקדמי קצבה המחושבים לפי טבלאות תוחלת החיים הידועות נכון למועד ההצטרפות לפוליסה, כך שסכום הקצבה אינו משתנה כתוצאה מהתארכות תוחלת החיים.
  • תשלום הסכום שנצבר בפוליסה, במקרה של פטירת המבוטח לפני גיל הפרישה, כסכום חד פעמי או כתשלום חודשי (על פי בחירת המוטבים).
  • הפוליסה מוכרת כקופת גמל.
 

מעוניין בקביעת פגישת ייעוץ במקום עבודתך ללא תשלום וללא התחייבות?

אנא מלא את פרטייך ונחזור אלייך בהקדם