ביטוח מנהלים

למי מיועדת פוליסת ביטוח מנהלים?

לשכיר במקום עבודה, המעוניין לשמור על זכויותיו הפנסיוניות
למעביד הרוצה להבטיח את זכויותיהם הפנסיוניות של עובדיו בקופה מוגנת המוכרת כקופת גמל על ידי רשויות המס

פוליסת ביטוח מנהלים מיועדת לשכירים ומקנה:

הטבות מס מקסימליות לשכיר במקום עבודתו.
אפשרות בחירה בין מסלולי השקעה שונים בהתאם לבחירת המבוטח, ואף שילוב או החלפה בין המסלולים שונים.
אפשרות להוספת כיסויים ביטוחיים – ביטוח למקרה מוות ואובדן כושר עבודה.
אפשרות לביצוע העברות מקופות גמל אחרות, תוך שמירה על תנאי המס החלים על הכספים וקבלת תנאים מועדפים – מקדמי הקצבה מובטחים גם על כספים אלו, על פי המקדמים הידועים במועד ההעברה, באופן שמגן על המבוטח במקרה של התארכות תוחלת החיים.
קבלת קצבה חודשית למשך כל חיי המבוטח מגיל הפרישה (אך לא לפני גיל 60), ולא פחות מ- 240 תשלומים חודשיים, על פי מקדמי קצבה המחושבים לפי טבלאות תוחלת החיים הידועות נכון למועד ההצטרפות לפוליסה, כך שסכום הקצבה אינו משתנה כתוצאה מהתארכות תוחלת החיים.
תשלום הסכום שנצבר בפוליסה, במקרה של פטירת המבוטח לפני גיל הפרישה, כסכום חד פעמי או כתשלום חודשי (על פי בחירת המוטבים).
הפוליסה מוכרת כקופת גמל.

 

מעוניין בקביעת פגישת ייעוץ במקום עבודתך ללא תשלום וללא התחייבות?

אנא מלא את פרטייך ונחזור אלייך בהקדם